Hoe onze vereniging ingericht is

Hier vind je een overzicht van alle praktische zaken zoals bestuur, contributie etc.

Het bestuur

De huidige bestuursleden. Ambieer je ook een functie in het bestuur? Je bent van harte welkom, neem contact op via ons contactformulier of stuur een mail naar: info@ruitersportheusden.nl

Voorzitter

Hellen Junggeburth

Bestuurslid

Nico van Drunen

Bestuurslid

Line Klerks

Secretariaat

Frank Verlouw

Bestuurslid

Anneke Rombouts

Bestuurslid

Tim van Hemert

Penningmeester

Mireille van Ginkel

Commissies

Binnen de club zijn er diverse commissies om het bestuur te ondersteunen.

Een vereniging wordt gedragen door leden. Op alleen een bestuur kan een vereniging niet draaien. Vele handen maken licht werk geldt ook bij onze club. Voel je betrokken bij de vereniging waar je lid van bent! Meld je daarom aan voor één of meerdere commissies. Graag melden bij het bestuur: direct, via de mail of het contactformulier op deze website.

Bouwcommissie:

De bouwcommissie houdt zich bezig met allerlei klussen die er gedaan moeten worden.


Horecacommissie:

De horecacommissie regelt alles rondom de horeca, inkoop en schoonmaak voor alle evenementen.

Activiteitencommissie:

De activiteitencommissie verzorgt diverse activiteiten. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een buitenrit, jeugdavond, ruiterdiploma, dropping, kamp en overnachting. Tevens genereren zij inkomsten vanuit diverse acties zoals bijvoorbeeld garderobe-bemanning met carnaval en de paaseitjesverkoop.


Sponsorcommissie:

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren en het
onderhouden van de contacten.


Eventingcommissie:

De eventingcommissie houdt zich bezig met het ontwerpen van een eventing cross circuit, en geeft advies over hindernissen.Terreincommissie:

De terreincommissie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het terrein.


HRF-commissie:

De HRF-commissie houdt zich bezig met de voorbereidingen en organisatie van het jaarlijks terugkerend Heusdens Ruiter Festijn.Wedstrijdcommissie:

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met de organisatie van de diverse wedstrijden bij onze vereniging.

Verenigingslessen

Als rijdend lid kun je je laten indelen in de verenigingslessen op maandag- of dinsdagavond.

De verenigingslessen zijn op maandag- en dinsdagavond op onze locatie aan de Dekkerseweg te Elshout. In de vakanties en op feestdagen wordt er niet gelest.

Er wordt in verschillende groepen gereden, ingedeeld naar leeftijd, niveau en stokmaat paard/pony.
Dressuurlessen duren 3 kwartier, springlessen (niet wekelijks!) duren een half uur waarbij je paard/pony vooraf losgereden dient te zijn. Op zondag en maandag wordt er aan de hand van het aantal afmeldingen bekeken of er lessen vervallen of samengvoegd worden. Dit wordt gecommuniceerd in de whatsappgroep Lessende leden. Hieronder de gebruikelijke lestijden.

Dressuurlessen

Normaliter zijn de lestijden dressuur als volgt:

1e groep om 18.30
2e groep om 19.15
3e groep om 20.00

Springlessen

Lestijden springen:

1e groep 18.45
2e groep 19.30
3e groep 20.15
4e groep 21.00
Let op: opbouwen om 18.30 en na de laatste les dient er opgeruimd te worden!

Contributie 2024

We hebben diverse lidmaatschappen. Bekijk hier de actuele contributiebedragen.

Steunend- of startpas-lidmaatschap

Basislidmaatschap, voor onder andere mensen die de club een warm hart toedragen. Hierbij kun je geen gebruik maken van onze accommodatie!
Wil je ook lid worden van de KNHS dan wordt er € 29,50 extra berekend en geïncasseerd door de KNHS. Dan is het een zgn. startpaslidmaatschap en kun je zelf je startpas(sen) bij de KNHS regelen.

Prijs excl. KNHS-lidmaatschap € 40,00

Rijdend lid

Lidmaatschap voor rijdende leden waarbij je onbeperkt gebruik kunt maken van de binnenbak en buitenbak mits er geen verenigingslessen of evenementen plaatsvinden. Tevens kun je je in laten delen bij de verenigingslessen. Om toegang tot de accommodatie te krijgen, heb je een sleutel nodig. Het contract hiervoor kun je downloaden, afdrukken, invullen, ondertekenen en weer uploaden bij je aanmelding lidmaatschap. De sleutelbeheerder neemt vervolgens contact met je op.

Wil je ook lid worden van de KNHS, dan wordt er door de KNHS € 29,50 extra berekend en geïncasseerd. Bij de KNHS kun je dan zelf je startpas(sen) regelen.

Prijs excl. KNHS-lidmaatschap € 215,00

Lidmaatschap gebruik accommodatie

Lidmaatschap waarbij je onbeperkt gebruik kunt maken van zowel de binnenbak als de buitenbak mits er geen verenigingslessen of evenementen plaatsvinden. Ook wel baklidmaatschap genoemd. Je neemt niet deel aan de verenigingslessen. Om toegang tot de accommodatie te krijgen, heb je een sleutel nodig. Het contract hiervoor kun je downloaden, afdrukken, invullen, ondertekenen en weer uploaden bij je aanmelding lidmaatschap. De sleutelbeheerder neemt vervolgens contact met je op.

Wil je ook lid van de KNHS worden, dan wordt er € 29,50 extra berekend en geïncasseerd door de KNHS. Bij de KNHS kun je dan zelf je startpas(sen) regelen.

Prijs excl. KNHS-lidmaatschap € 160,00

Lid worden?

Is je interesse gewekt om lid te worden van onze vereniging. Klik hieronder op de knop om naar de inschrijfpagina te gaan. Daar kun je alle gegevens invoeren waaronder het soort lidmaatschap dat je wenst.
Ik wil lid worden

Overige bepalingen met betrekking tot de contributie

Alle lidmaatschappen zijn exclusief het KNHS jaarlidmaatschap welk tarief wordt bepaald door KNHS: € 29,50 per lid in 2024. Voor actuele tarieven zie: www.knhs.nl  

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt automatisch elk jaar verlengd. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij tussentijdse opzegging wordt er geen restitutie verleend!
Word je rijdend- of accommodatielid na 1 september dan wordt er voor de rest van dat kalenderjaar de helft van het van toepassing zijnde contributiejaarbedrag in rekening gebracht. Betaling geschiedt d.m.v automatische incasso per jaar. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 20 november van het lopende jaar via de website: klik hier.

Statuten

Klik op de knop hieronder om de statuten te downloaden

Huishoudelijk reglement

Klik op de knop hieronder om het huishoudelijk reglement te downloaden