Contributiebedragen per jaar geldig vanaf 1 januari 2022

 

Steunend/papieren lidmaatschap:                                €   40,00*

Voor personen, die de club een warm hart toedragen

Rijdend jeugdlid tot 18 jaar:                                          €  183,00*

Incl. deelname clublessen en gebruik accommodatie

Rijdend lid paarden/pony's 18 jaar en ouder:              €  195,00*

Incl. deelname clublessen en gebruik accommodatie

Lidmaatschap gebruik accommodatie (baklid):          €  141,00*

 

 

* Exclusief KNHS lidmaatschap (wordt bepaald door KNHS; € 26,25 in 2022)

Voor actuele tarieven zie: www.knhs.nl  

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt automatisch elk jaar verlengd.

Betaling d.m.v automatische incasso per jaar. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar. 

Zoeken...