Contactpersonen

Functie   Naam   Telefoonnr.
Voorzitter   Ron de Veld   06 11 85 34 19
Penningmeester   Claudia van Rooij   06 42 73 75 31
Secretariaat   Corrie van Keulen   0416 37 54 40

Sponsorbeheer

  vacature    

Terrein & accomodatie

  Ron de Veld   06 11 85 34 19