Contributie

Contributie 2016

 

 

A

Steunend lidmaatschap:

€30,00*

 

voor de personen die de club

een warm hart toedragen

B

Rijdend jeugdlid t/m 18 jaar

€160,00*

 

Dit is incl. deelname clublessen en gebruik accommodatie

 

C

Rijdend lid paarden/pony's 18+

€170,00*

 

Dit is incl. deelname clublessen en gebruik accommodatie

 

D

 

Lidmaatschap gebruik accommodatie

niet rijdend lid/recreanten die geen wedstrijden rijden

€130,00*

Dit is excl. deelname clublessen

E

Lidmaatschap niet rijdend lid/ recreanten die geen wedstrijden rijden

€80,00*

 

Dit is excl. deelname clublessen en excl. gebruik accommodatie

Wel deelname aan alle clubactiviteiten

 

F

Menlidmaatschap

€30,00*

 

 

 

* Exclusief KNHS lidmaatschap € 20,00 (lidmaatschap vereniging €14,00 en basistarief lidmaatschap €6,00)

 Voor actuele tarieven zie: www.knhs.nl  

 Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt automatisch elk jaar verlengd.

Betaling d.m.v automatische incasso per jaar of per kwartaal.
De incasso zal plaatsvinden in de tweede week van elk kwartaal.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.